• Suomi
  • Svenska
  • English

När vi talar om sexarbete, finns det oro över att lagar borde skydda de som är sårbara för människohandel och exploatering. Nuvarande lagbestämmelser som rör sexarbete har vänt sig mot sig själva. Nuvarande lagar komplicerar arbetet för oberoende, frivilliga sexarbetare och underminerar deras säkerhet.

I 2024 kommer det att finnas möjlighet att underteckna en medborgarinitiativ för avkriminalisering av sexarbete.

Håll dig uppdaterad!