Materiaalit

Voit käyttää seuraavia lainauksia suoraan julkaisuissasi tai hyödyntää lainauksia epäsuorasti omissa julkaisuissasi.

“Oikeus työhön -kampanjan tavoite on muuttaa Suomen lakia sellaiseksi, että suostumukseen perustuva seksuaalipalveluiden myyminen ja ostaminen on turvallisempaa sekä rinnastettavissa muihin elinkeinoihin.” 

“Lakimuutoksen avulla halutaan ehkäistä ja purkaa seksityöhön ja seksityöntekijöihin kohdistuvia kielteisiä ja perusteettomia ennakkoluuloja. Lakimuutoksen lisäksi tarvitsemme asenneilmapiirin muutosta, jotta uhka väkivallasta ja syrjinnästä vähenee alalla.”

“Kansalaisaloite noudattaa suostumukseen perustuvan seksuaalipalvelujen myymisen ja ostamisen täysimääräistä laillistamista, jota puoltavat merkittävät ihmisoikeusjärjestöt, kuten UNFPA, UNHCR, UNAIDS, Amnesty International ja Human Rights Watch sekä muut kansainväliset järjestöt kuten Maailman terveysjärjestö WHO, Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu ja seksuaalipalveluja myyvien henkilöiden etujärjestöt.”  – @oikeus_tyohon

Oikeus työhön -logoja voi ladata omaan käyttöön täältä (Google Drive).

Allekirjoita Oikeus työhön -kansalaisaloite